Overnames bedrijven

Hoe werken overnames bij bedrijven?

Er worden vaak bestaande bedrijven overgedragen aan andere partijen. Er kunnen diverse redenen zijn voor een bedrijfsovername en het kan voor zowel de koper als de verkoper een voordelige transactie zijn mits de juiste weg wordt bewandeld en de neuzen in dezelfde richting staan. Een “informatiememorandum” is hierbij een waardevol instrument. Hoe kan dit document helpen bij een bedrijfsovername? Lees snel verder!

Wat is een informatiememorandum?

Overnames bij bedrijven zijn naast een financiële transactie ook een overdracht van informatie. In het informatiememorandum worden alle aspecten die gepaard gaan met een verkoop van een onderneming opgenomen. Daarbij wordt melding gemaakt van de bedrijfsactiviteiten, de gang van zaken, de kwaliteiten en ook de zwakke punten binnen een onderneming.

Start met een geheimhoudingsverklaring

Laat de potentiële koper altijd vooraf een geheimhoudingsverklaring tekenen. Er staat veel vertrouwelijke informatie in de informatiememorandum die je niet altijd buiten de onderneming kenbaar wilt maken. Het kan de concurrentiepositie van de onderneming verzwakken en andere belanghebbenden in de kaart spelen. Openheid aan de zijde van de verkoper is alleen mogelijk wanneer de potentiële koper zorgvuldig om kan gaan met vertrouwelijke informatie.

Naast het zoet ook het zuur

Tijdens de overname van bedrijven wil je uiteraard als huidige eigenaar de onderneming op een voordelige wijze presenteren. Naast het financiële aspect kan dat soms ook een resultaat zijn van een roze bril. Niemand stelt graag zijn eigen bedrijf in een kwaad daglicht. Toch is het van groot belang dat naast de aantoonbare kwaliteiten van de onderneming ook de zwakke punten in kaart worden gebracht. Geen enkel bedrijf is perfect, wanneer de informatiememorandum vol staat met lovende woorden zal de potentiële koper eerder argwanend worden dan tot aankoop overgaan. Daarnaast voorkomt het ook problemen in de toekomst. Wees transparant en leg alles duidelijk op tafel.

Objectieve en subjectieve kwaliteiten

De cijfers van een onderneming zijn doorgaans objectief te bepalen, het zijn feiten die te verifiëren zijn. Daarnaast zijn er subjectieve kwaliteiten die ook zeker benoemd mogen worden. Denk aan de naamsbekendheid van het bedrijf. Bij overnames van bedrijven wordt zeker gekeken naar de waarde van de naam, wordt het bedrijf door zowel afnemers als leveranciers goed gewaardeerd? Is er een groot verloop in werknemers of werken de mensen hier met plezier? Hoe wordt er gesproken over het bedrijf in de pers en op straat? Een goede reputatie kan een substantiële toegevoegde waarde bieden aan een onderneming.

Zijn overnames bij bedrijven realistisch?

Voor twee partijen met elkaar in overleg gaan is het voor de verkoper uiteraard van belang verzekerd te zijn van een potentiële koper die niet alleen bereid is het bedrijf over te nemen maar ook beschikt over de juiste middelen. Voordat je iemand in de boeken laat kijken zal de kandidaat koper ook getoetst moeten worden. Hiervoor wordt vaak gebruikt gemaakt van een intermediair, een dienstverlener die de juiste kandidaat selecteert bij de juiste onderneming. Uiteindelijk is het voor beide partijen van belang om vooraf een goede “match” te bepalen alvorens samen dit traject te starten.

Waar kunnen we u mee helpen ?