Overname bedrijf

Overname bedrijf of starten, wat is beter?

Een bedrijf starten is een spannende gebeurtenis, het zal een grote impact uitoefenen op je carrière. Je moet wel veel werk verzetten bij een nieuw bedrijf starten, deze tijdsinvestering is niet voor elke ondernemer een aantrekkelijk vooruitzicht. Voor de ondernemers die direct aan de slag willen kan de overname van een bestaand bedrijf de snelste en meest effectieve manier zijn om met een eigen bedrijf te starten. Wat zijn de voordelen van een bedrijf overnemen?

1. Goede naam, meer succes

Wanneer een bedrijf al meerdere jaren actief is zal er ook een vaste groep afnemers zijn. Wanneer deze tevreden zijn vertegenwoordigt de naam van deze onderneming een aanzienlijke meerwaarde. Bij overname van het bedrijf neem je de naam over, de bijhorende klanten én de omzet.

2. Profiteer van het netwerk

Naast de klanten zul je ook profiteren van een uitgebreid netwerk bij de overname van een bedrijf. Het kan vaak jaren duren om een solide netwerk op te bouwen. Dat kunnen betrouwbare leveranciers zijn, specialisten op bepaalde vakgebieden of contacten in het buitenland. Wanneer bij overname van een bedrijf er een goed contact bestaat tussen koper en verkoper zal dit netwerk doorgaans ook beschikbaar zijn voor de nieuwe eigenaar.

Het personeel maakt het werk beter

Bij overname van een bedrijf dat actief in de markt opereert neem je vaak ook personeel over. Bij een goed team van werknemers kun je daar voordeel mee behalen. Je hoeft geen uitgebreide sollicitatieprocedure uit te voeren, collega’s zijn op elkaar ingespeeld en ze weten precies hoe de taken uitgevoerd moeten worden. Ze kunnen de nieuwe eigenaar ook snel de ins en outs van de organisatie leren waarmee je als eigenaar niet op drijfzand komt te staan maar landt op een solide basis.

Directe omzet

Bij overname van een bedrijf kun je direct profiteren van omzetten. Op basis van afgelopen jaren kun je beter een prognose maken voor de toekomst. Bij een startende onderneming kun je niet terugkijken op het verleden maar alleen vooruitkijken naar de toekomst. Door effectief gebruik te maken van de resultaten uit het verleden kun je een strategie bepalen voor de toekomst. Daarnaast zorgt een gezonde omzet ervoor dat de vaste lasten vanaf het begin gedekt zijn. Denk aan personeelskosten, locatie huur, inkopen en beheerskosten van de onderneming.

Administratie op orde

Een groot voordeel van overname van een bedrijf is een administratie die reeds volledig is ingericht. Het is mogelijk dat er wat verfijning of modernisering plaats mag vinden, maar de meeste administratieve taken zijn reeds in gang en functioneel. Denk hierbij aan personeelszaken, inkoop en verkoop, de lopende inventaris en de afspraken met leveranciers en afnemers. Alles is gedocumenteerd of kan direct worden overgedragen.

Je kunt bij overname van een bedrijf kiezen voor een “lege” onderneming of een bedrijf dat in volle gang is. Bij een actieve onderneming moet je uiteraard vooraf goed controleren of de bedrijfsvoering op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Als dat het geval is kun je met overname van een bedrijf een vliegende start maken.

Waar kunnen we u mee helpen ?