BVBA overnemen

Hoe gaat een BVBA overnemen in zijn werk?

Een BVBA overnemen is net als springen op een rijdende trein, je stapt in een onderneming die reeds in beweging is. Toch moet je als nieuwe “machinist” op de hoogte zijn van de details van de BVBA zodat je niet op een verkeerd spoor terecht komt. Wat is een BVBA en hoe gaat een BVBA overnemen in zijn werk?

Wat is een BVBA?

Een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wordt in België afgekort met BVBA, in Nederland met BV en in de Franse taal spreekt men van een SPRL (Société Privée à Responsabilité Limitée). Dit is een rechtspersoon waarbij het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn. Deze aandelen staan dus op naam. Het besloten karakter van een BVBA is zichtbaar in het feit dat aandelen niet vrij overdraagbaar zijn, in tegenstelling tot de Naamloze Vennootschap waarbij aandelen bijvoorbeeld via de Beurs worden aangeboden. Hoewel de overdraagbaarheid van een BVBA in de wet wordt geregeld kunnen er in de statuten provisies worden opgenomen waarbij regels soepeler of juist strenger gehanteerd worden.

Hoe wordt een BVBA ingericht?

  • Bij een BVBA in België zijn er minimaal twee vennoten, als er één persoon het bedrijf leidt spreekt men van een EBVBA.
  • Aandelen worden op naam uitgeven, er is een notariële akte vereist.
  • Bij overdracht van aandelen dient de helft van de vennoten waaronder de kandidaat overdrager toestemming te verlenen. Gezamenlijk dienen ze minimaal 75% van de aandelen in bezig te hebben. Dit is niet het geval bij overdracht naar een mede vennoot, levenspartner van de overdrager, bloedverwanten of andere personen die in de statuten zijn opgenomen.

Een bestaande BVBA overnemen

Een BVBA overnemen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Er is een ruim aanbod aan BVBA’s die via een specialist direct over te nemen zijn. Wanneer de BVBA is opgericht voor het jaar 2000 is het niet vereist een attest van bedrijfsbeheer voor te leggen. In sommige gevallen is het mogelijk een BVBA overnemen binnen enkele uren te regelen.

Waar moet je op letten bij een BVBA overnemen?

Er zijn een aantal zaken die belangrijk zijn bij de overname van een BVBA. Hier zijn de belangrijkste aandachtspunten om rekening mee te houden:

  • Controleer of de BVBA schuldenvrij is, wanneer dit niet het geval is doe navraag omtrent de aard van de schulden en lopende regelingen.
  • Een BVBA overnemen kan met of zonder verrekenbaar compensabel verlies.
  • Wanneer de BVBA geregistreerd staat in het Belgisch KBO is de onderneming direct klaar om in gebruik te nemen.
  • Het is mogelijk aandelen van de BVBA anoniem te maken.

Waar te starten met een BVBA overnemen?

Een BVBA overnemen kan in veel gevallen voordelig zijn. Je hoeft niet zelf een onderneming van de grond af aan op te richten waarbij je aan veel regels en wetten moet voldoen. Het is wel verstandig om dit proces te laten verlopen via een specialist die de maximale garanties kan geven omtrent de solvabiliteit van de onderneming, uitstaande schulden en andere belangrijke zaken waar je achteraf niet mee geconfronteerd wilt worden. Opstappen in een rijdende trein kan je veel tijd en energie besparen, zorg er wel voor dat er niet ergens een wiel los zit!

Waar kunnen we u mee helpen ?