Bedrijf verkopen

Is een bedrijf verkopen met schulden mogelijk?

Het lijkt moeilijk, een bedrijf verkopen met schuld. Toch hoeft een bedrijf verkopen met lopende schulden geen beperking te zijn bij de verkoop. Er zijn verschillende manieren om de waarde van een bedrijf te bepalen, en schulden kunnen daarbij toch lucratief zijn!

Hogere bedrijfswaarde met schulden

Het is helemaal niet vreemd voor een onderneming om schuld te hebben uitstaan. Bijvoorbeeld bij een bank die krediet verleent, belasting die nog verschuldigd is of crediteuren die nog niet zijn betaald. Je hoeft bij het voeren van een bedrijf niet alle kosten vooraf op je te nemen. Het is doorgaans zelfs voordeliger om gebruik te maken van de fiscaal aftrekbare rente waarmee een lening vaak helemaal niet zo duur is. In vele gevallen zijn schulden interessanter dan de opbouw van eigen vermogen. Uiteraard zijn er grenzen aan de hoeveelheid schulden die een bedrijf kan maken, afhankelijk van de omvang die de onderneming heeft en de omzet die behaald wordt. Met een beperkte schuld zal het rendement op het eigen vermogen juist toenemen, dit noemen we schuldfinanciering en deze situatie verhoogt de waarde van het bedrijf. En daar kun je met een bedrijf verkopen je voordeel mee doen!

Bedrijf verkopen met schuld

Zowel bij een Besloten Vennootschap als een Naamloze Vennootschap gelden dezelfde regels; de schulden zijn verbonden aan de rechtspersoon, het bedrijf dus. Wanneer de aandelen worden overgedragen zal de schuld automatisch ook worden overgedragen aan de koper. Het is eveneens mogelijk om alleen de activa en de passiva over te dragen die de koper bereid is over te nemen. De resterende activa en passiva blijven in bezit van de verkoper, de vennootschap zal deze moeten voldoen. Dit systeem werkt wanneer de omzet op een redelijk peil is en waarbij het operationeel verlies niet te hoog is.

Een gezond bedrijf verkopen gaat makkelijker

Bij de verkoop van het bedrijf hoeft deze onderneming geen grote winst te boeken, de schulden dienen wel binnen de perken te blijven. Het is daarom zaak de verliezen bij verkoop zoveel mogelijk terug te dringen om de waarde van de onderneming bij verkoop te verhogen. Probeer de diverse crediteuren zoveel mogelijk af te betalen, houd rekening met de bank, de fiscus en andere schuldeisers. De waarde bij verkoop speelt ook een grote rol bij het voldoen van de schulden, dat bedrag moet je ook zeker meetellen in de totaalsom.

Biedt zekerheid aan de koper

Om een onderneming aantrekkelijk te maken voor verkoop dient de koper vertrouwen te hebben in zowel het bedrijf als de verkoper. Laat zien dat je verantwoordelijkheid neemt en zorg dat je de schuldeisers in kaart brengt en een plan voorlegt om deze terug te betalen. Het bedrijf hoeft geen winst te maken, dat is uiteindelijk de zaak van de koper, risico’s voor de potentiële kopers dienen wel zoveel mogelijk geminimaliseerd te worden. Biedt garanties aan de koper en neem de verantwoordelijkheid over de schulden. Laat de waarde van de onderneming toetsen, deze waarde kan later gebruikt worden met het betalen van de schuldeisers. Zo kan een onderneming verkopen met schuld toch winstgevend zijn!

Waar kunnen we u mee helpen ?